Begeleiding    
  Advies   Realisatie  
    Missie    
  Referenties   Specials  
    Contact    
         
     
 

Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met Miggelbrink-ABR en haar producten, diensten en activiteiten. Hoewel Miggelbrink-ABR grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert Miggelbrink-ABR niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Miggelbrink-ABR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.

Miggelbrink-ABR streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. Miggelbrink-ABR is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. Miggelbrink-ABR is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Miggelbrink-ABR. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Miggelbrink-ABR te Ulft, (KVK-nummer 09158974) en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.